सुस्वागतम ! नेटभेट फोरम वर आपले स्वागत आहे !

classic Classic list List threaded Threaded
26 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

want to write my anubhav

vilas
can i write ebook or write my anubhav in this site
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: want to write my anubhav

Salil Chaudhary
Administrator
Yes. You can write anything here that is worth sharing !!
Admin - Netbhet
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Net Bhet la mazya hardik subhecha

NILESH HASE
In reply to this post by funtush
Mi Nilesh Hase Apla Niyamit vachak he Aple Post Mala Kuph avadtat Mi Mazy Sarv Parivara kadun Aplyala Hardik Subhecha deto
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: सुस्वागतम ! नेटभेट फोरम वर आपले स्वागत आहे !

Moresh Deodhe
In reply to this post by Salil Chaudhary
Netbhet site is much useful specially for Marathi sider and for newer
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: सुस्वागतम ! नेटभेट फोरम वर आपले स्वागत आहे !

simran
In reply to this post by Salil Chaudhary
मी हे फोरम वर पोस्ट करू शकत नाही . कोणीतरी हे कसे करायचे ते मला मार्गदर्शन करू शकतो?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नमस्कार सलिल !

जान्हवी
In reply to this post by प्रसाद
नमस्कार सलिल सर,
           मी जान्हवी..मी एक समाजसेविका आहे त्यामुळे माझ्या आजुबाजुला फार अशा गोष्टी घडत असतात अशा काही गोष्टी मला इतरान पर्यंत पोहचवायच्या आहेत परंतु मला ते शक्य होत नाही कारण मला याविषयी काही मार्गदर्शन नाही.यामध्ये account कसे creat करायचे?सभासद कसे व्हायचे याविषयी कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती...धन्यवाद
12