Emotional Marathi SMS

classic Classic list List threaded Threaded
243 messages Options
123456 ... 13
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
आठवणी तर नेहमी पाझरतात
कधी डोळ्यांतून तर कधी कवितेतून
अस वाटत कोणीतरी साद घालतय
आपल्याला आपल्याच शरीराच्या आतून

aathawani tar nehami pazaratat
kadhi dolyatun tar kadhi kavitetun
as vatat konitari sad ghalatay
aapalyala aapalyach sharirachya aatun
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
परीस्थितीने लढायला शिकवल
म्हणूनच मी लढतोय
उद्याचे सुख बघण्यासाठी
दुःखाच्या सावलीत घडतोय

Paristhitine ladhayala shikawal
mhanunach mi ladhatoy
udyache sukh baghanyasathi
dukhachya savalit ghadatoy
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
पाहीलस....आता या डोळ्यातून
आसवही ओघळत नाही
तुला पुन्हा पुन्हा आठवून
जखमांना मी चिघळत नाही

pahilas...aata ya dolyatun
aasawahi oghalat nahi
tula punha punha aathavun
jakhamanna mi chaghalat nahi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
"तुझी एखादी कविता दे ना
माझ्या वहीत आठवण म्हणून ठेवायला
सुरुवात केली आहे मी आता
माळ आठवणींची ओवायला"

''tujhi ekhadi kavita de na
majhya vahit aathawan  mhanun thewayala
syruwat keli aahe mi aataa
mal aathawanichi owayala''
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
"माझे श्वास मिटण्याआधी
एकदा येऊन भेटून जा
गळून पडलेल शरीर माझ
एकदा अंगाशी लपेटून जा....
माझ्यातल्या तुझ्या आठवणींना
एकदा येऊन समेटून जा
श्वास माझे मिटण्याआधी
फ़क्त एकदा येऊन भेटून जा"
''Majhe shwas mitanyaadhi
ekada yeun bhetun ja
galun padalel sharir maajh
ekada  angashi lapetun ja
majhyatalya tujhya aathawanina
ekada yeun sametun ja
shwas majhe mitanyaaadhi
faqt ekada yeun bhetun ja''
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
तुला आठवल की तो किनारा आठवतो
पायखालची ती ओली वाळूही आठवते
या आठवणींच एक छोटस गाव मी वसवते
हे सार डोळ्यात घेऊन
पापणी डोळ्यांना मिटवत

Tula aathawal ki to kinara aathawato
payakhalachi ti oli waluhi aathawate
ya aathawanich ek chhotas gaw mi vasavate
he sar dolyat gheun
papani dolyanna mitawat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
"एकट्या पडलेल्या मनाला
कोणीतरी आधार देणार हव
शब्दांना व्यवस्थित मांडून
कवितेतून आकार घेणार हव"

"Ekatya padalelya manala
konitari aadhar denar haw
shabdana vyawasthit mandun
kavitetun aakar ghenar hav"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
वाळूवरच तुझ नाव लाटांनी येऊन पुसल
माझ्या मनावरच त्यांना कस पुसता येईल
अश्रुंच्या थेंबानी जे लिहील आहे
ते सहज कस कोणाला वाचता येईल

Waluvarach tujh nav latanni yeun pusal
majhya manavarach tyanna kas pusata yeil
ashrunchya thembani je lihil ahe
te sahaj kas konala wachata yeil
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sanmukh
मन स्थिर व्हायच असेल तर
विचारांच चक्र थांबवाव लागत
दुःख पिऊन घ्यायच असेल तर
अश्रुंच थेंब व्हाव लागत

Man sthir vhayach asel tar
vicharanch chakr thabawaw lagat
dukh piun ghyayach asel tar
ashruch themb vhaw lagat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
माझा आधार व्हायला
शब्द कधिही तयार असतात
अगदि तसच माझा आजार व्हायला
तुझ्या आठवणिही तयार असतात

Majha aadhar vhayala
shabd kadhihi tayar asataat
agadi tasach majha aajar vhayala
tujhya aathavanihi tayar asatat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sanmukh
भोग आहेत नशीबाचे
भोगावे तर लागतीलच
आज पेरलेली रोपटी
कालांतराने उगवतीलच

Bhog aahet nashibache
bhogave tar lagatilach
aaj peraleli ropati
kalantarane ugawatalich
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
अक्षरातल तुझ जीवन
चारोळीतून माझ्या समोर आलय
तुझ्या पावलांवर पाऊल ठेवत
जीवन अक्षरांना मी समर्पीत केलय

Akashratal tujh jivan
charolitun  majhya samor aalay
tujhya pawalanawar  paul thewat
jivan aakasharana mi samarpit kelay
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sanmukh
तुझ्या शब्दांची वाट पाहण्यातच
कितीतरी कविता लिहून झाल्यात
कागदावर उतरलेल्या सार्या कविता
तुझ्या आठवणींना पिऊन आल्यात

Tujhya shabdachi wat pahanyatach
kititari kavita lihun jhalyat
kagadawar utaralelya saarya kavita
tujhya  aathavanina piun aalyat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
तु रात्रभर लिहीत रहा
मी दिवसभर वाचत राहीन
अमेरीकेसारख्या देशातही
आपल्या देशाची हिरवळ पाहीन

Tu ratrabhar lihit raha
mi diwasbhar vachat rahin
amerikesarakhya deshatahi
aapalya deshachi hirawal pahin
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sanmukh
"का कुणी दवाला मोत्यांचे नाव दिले
एवढ्या छान गुलाबाला काट्यांचे घाव दिले
कश्या सुचल्या असतील कुणाला ह्या उपमा
हृदयाला झालेल्या पाहील्यात
का तुम्ही जखमा"

"Ka kuni davala motyanche nav dile
ewadya chahn gulabala katyanche ghaw dile
kashya suchalya asatil kunala hya upama
hrudayala jhalelya pahilyat
ka tunhi jakhama"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
"गारठ्यात गारठले
शब्द पावसात भीजुनीया
पुन्हा उगवेल एक कविता
ओल्या मातीत रुजुनीया"

"Garathyat garathale
shabd pawasat bhijuniya
punha ugavel ek kavita
olya matit rujuniya"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sanmukh
"एक नीरागस रात्र
स्वप्न त्यातून वेचलेले
एक काव्य आहेस तु
पहाटे पहाटे सूचलेले."

"Ek niragas raatr
swapnt tyatun vechalele
ek kavya aahes tu
pahate pahate  suchalele."

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sanmukh
मनात साचलेल्या गोष्टींना
कविता बनवतो आम्ही
वाचतांना त्यात स्वतःच
प्रतीबिंब पाहता तुम्ही

Manat sachalelya goshtina
kavita banawato aamhi
wachatanna tyat swatach
pratibimb pahata tumhi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
रात्रीच्या या गूढ शांततेत
जमली कवितांची सुरेल मैफ़िल
तीच्या आठवणीत जागण्याच
निमीत्त मग ठरेल मैफ़िल

Ratrichya ya gudh shantatet
jamali kavitanchi  surel maifil
tichya aathavanit jaganyach
nimitt mag tharel maifil
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Emotional Marathi SMS

sonya
In reply to this post by Sushant
प्रेमात किती बुडाले किती तरंगले
याची काही गिणतीच नाही
प्रेमभंगाच्या दुःखासारखी
वाईट गोष्ट कोणतीच नाही

Premat kiti budale tarangale
yachi kahi ginatich nahi
premabhagachya dukhasarakhi
wait gosht konatich nahi
123456 ... 13