Marathi SMS- मराठी SMS

classic Classic list List threaded Threaded
152 messages Options
1234 ... 8
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
This post was updated on .
एक निरंतर प्रवास सुरु होतो
माझ्याकडून माझ्याकडे
आणि तुला वाटतं मी निघालो
पाठ फिरवून तुझ्याकडे
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
This post was updated on .
पहाटेआधी जाग येणं
किती त्रासदायक असतं
सोसून झालेलं आयुष्य
उघड्या डोळ्याना दिसतं
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
This post was updated on .
पुढे अथांग पसरलेला सागर
मागे पसरलेला माझा गाव
मधे मी ठिपक्या एवढा
तरी मला माझं असं नाव
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
त्याच्याकडे काय मागायचं
हेच आपल्याला कळत नाही
म्हणुन बाकी सगळ मिळत राहतं
नेमकं जे हवं त्या कधी मिळत नाही
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
तुझा नाजुक असा चेहरा ,
डोळ्यासमोरून हलत नाही.
जसा अंधारात पेटत्या ज्योतीला,
प्रकाश सोडून जात नाही....


खुप वेळेस तुझ्या आठवणी ,
पाउल न वाजवताच येतात.
आणि जाताना मात्र ,
माझ्या मनाला पाउल जोडून जातात.
 
तुझ्यापासून दूर राहण म्हणजे ,
क्षनाक्षनाला मरने होय.
डोळ्यातले अश्रु डोळ्यातच ठेउन ,
मनातल्या मनात रडने होय ....
 
तू सोबत असली की ,
मला माझाही आधार लागत नाही.
तू फक्त नेहमी सोबत रहा ,
मी दुसर काही तुझ्याकडून मागत नाही
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
वाट पाहता पाहता तुझी ,
संध्याकाल ही टळुन गेली.
तो पर्यंत सोबत होती सावली माझ्या,
पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली ...
 
खरं प्रेम दुरदर्शनसारखं असतं,
कधीही न बदलणारं,
लोकांनी कितीही शिव्या घातल्यातरी
आपल्याच विश्वात रमणारं!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Gauri
पाण्याचा एकच थे॑ब,तव्यावर पडला की त्याच॑ अस्तित्व नष्ट होत॑
कमळाच्या पानावर पडला की तो मोत्यासारखा दिसतो
आणि शि॑पल्यात पडल्यावर तो मोतीच होतो
थे॑ब एकच....फ़रक फ़क्त सहवासाचा !
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

विचार अनुभवाचे !

Gauri

प्रेम करावे पण जरा जपून,,,,
असे सल्ले देणारे खूप भेटतात...
प्रेमात हि अगदी आधी तेच पडतात....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Gauri
In reply to this post by Sanmukh
जीवनामध्ये सुरुवातीस ज्यात अर्थ नाही असे वाटते,
त्यातच खूप अर्थ भरलेला आहे असे आयुष्याच्या शेवटी कळते!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

karaledipak
In reply to this post by Sanmukh
वाट पाहता पाहता तुझी ,
संध्याकाल ही टळुन गेली.
तो पर्यंत सोबत होती सावली माझ्या,
पण तिही मला एकटे सोडून पळुन गेली ...
 
खरं प्रेम दुरदर्शनसारखं असतं,
कधीही न बदलणारं,
लोकांनी कितीही शिव्या घातल्यातरी
आपल्याच विश्वात रमणारं!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

poonam
In reply to this post by Sanmukh
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

pravin zade
In reply to this post by Sanmukh
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

VISHAL
In reply to this post by Sanmukh
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

9870313206
In reply to this post by Sanmukh
त्याच्याकडे काय मागायचं
हेच आपल्याला कळत नाही
म्हणुन बाकी सगळ मिळत राहतं
नेमकं जे हवं त्या कधी मिळत नाही
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Salil Chaudhary
Administrator
Jevha tula aagdi ekta vaatel
Najre samor dhuka vaatel
Aaspaas konich disnar naahi
Saagle jaag andhuk houn jail
Tevha tu majhya kade ye
Me tula
Dolyanchya doctor kade gheun jain
Admin - Netbhet
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
In reply to this post by Sanmukh
पाऊस आणि जमीन यांच किती सुंदर प्रेम,

जमिन झेलायला आतुर पावसाच प्रत्येक थेंब,

माझ्या जिवनात तु पावसासारखं बरसावं,

त्यासाठी मी रात्रंदिवस तरसावं,

तु बरसण्यासाठी आनि मी तरसण्यासाठी,

एकच गोष्ट आवश्यक आहे,

ती म्हणजे.....
तु फ़क्त हो म्हन.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
In reply to this post by Salil Chaudhary
पुरुषाबरोबर सुखी राहायचे असेल, तर त्याच्यावर थोडेसे प्रेम करा आणि त्याला खूप समजून घ्या. स्त्रीबरोबर सुखी राहायचे असेल, तर तिच्यावर खूप प्रेम करा आणि तिला समजून घेण्याचा प्रयत्न अजिबात करू नका! भलेभले थकले महाराज!!!!!! ................ कोणत्याही भांडणातला शेवटचा शब्द स्त्रीचा असतो... ... त्यानंतर पुरुषाने काहीही उच्चारले, तर ती नव्या भांडणाची सुरुवात असते!!!!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
Satyajit Ray chya babanche nav kay ahe
Baap Re

Aajobanche nav?
Baap re Baap
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
Pu La Deshpande ekda T-shirt ghalun hindayla jatat. T-shit var tyanche nav thalak aksharaat lihile aste. "Pu La Deshpande". Tar T-shirt chya magchya bajula kay lihile asnar?

Pu Sh Deshpande. (pull/push)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marathi SMS- मराठी SMS

Sanmukh
Bharun aale asmat radu lagale sare sant...
Sarya maharashtrachi ekach khant...
Aali kuthun hi Rakhi Sawant...
1234 ... 8