google adsense

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

google adsense

gurusidha
google adsense -गूगल काकांचे हे सुद्धा लोकप्रिय application आहे  .
google adsense चा ब्लोगेर्सना काय फायदा होतो?
त्याच्या अटी काय आहेत ?
मराठी ब्लोग साठी ते उपयुक्त आहे का ?
मराठी ब्लोगेर्सना google adsense  पासून आर्थिक प्राप्ती होईल काय ?
मराठी -इंग्लिश मिश्रित ब्लोग google adsense ला approve होतात का ?
ह्याबद्दल माहिती मिळाली तर बरे होईल .
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: google adsense

Salil Chaudhary
Administrator

Here you will find good info about google adsense-

http://sahajach.com/mi_expert_aahe/google_adsense01.html
Admin - Netbhet