marathi graffiti

classic Classic list List threaded Threaded
15 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

marathi graffiti

Sanmukh
Marathi Grafity
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Sanmukh

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat

Marathi Graffiti Wallpapersकाळ हा सर्वात महान शिक्षक आहे पण तो प्रत्येक विद्यार्थ्याचा बळी घेतो.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat


स्त्री म्हणजे शक्ती
आणि पुरुष म्हणजे सहनशक्ती :-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat


दुष्परिणाम माहित असूनही केला जाणार व्यसन म्हणजे प्रेम !
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat


हसण्याने आयुष्य निरोगी होतं
आणि दुसऱ्यावर हसण्याने निरुपयोगी !
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: marathi graffiti

Priya Kamat


बाहेरून बारीक व्हावं असा खूप आतून वाटतंय !