Reply – Emotional Marathi SMS
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Emotional Marathi SMS
— by Sanmukh Sanmukh
जेव्हा आपण छोटे होतो तर न झोपण्यासाठी,
रडायच नाटक करत होतो...
पण
आज आपण जेव्हा मोठे झालो तर रडण्यासाठी,
झोपायच नाटक करतो....