Reply – Re: Emotional Marathi SMS
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Emotional Marathi SMS
— by Sushant Sushant
खुप वेळेस तुझ्या आठवणी ,
पाउल न वाजवताच येतात.
आणि जाताना मात्र ,
माझ्या मनाला पाउल जोडून जातात.