Reply – Re: Emotional Marathi SMS
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Emotional Marathi SMS
— by Sushant Sushant
कुणाला जाणीव
ही नसते,,,
कुणासाठी कुणीतरी झुरते,
कळीला त्रास होऊ नये म्हणून,,,
एक फुलपाखरू बागेबाहेरच फिरते ,
किती
त्रास द्यावा एखाद्याला ,
यालाही काही
प्रमाण असते,,
आपल्यावरूनच विचार करावा ,
समोरच्यालाही मन असते...!!!!!