Reply – Re: Emotional Marathi SMS
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Emotional Marathi SMS
— by Sushant Sushant
"देवाचे आभार आहेत, कारण त्याने आश्रुंना रंग नाही दिले ............... नाहीतर रात्री भिजणारी माझी उशी,सकाळी सगळकाही सांगून गेली असती!!"