Reply – Re: Emotional Marathi SMS
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Emotional Marathi SMS
— by Sushant Sushant
कधीही कोणाच्या भावनांबरोबर खेळु
नका!
कारण तुम्ही हा खेळ सहज जिँकाल,
पण....,
समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही या खेळात
आयुष्यभरासाठी हरवुन बसाल......